Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 19 2015

4180 575a 390

July 12 2015

June 12 2015

5007 e1fa 390
Leopold Tyrmand - Cywilizacja komunizmu
Reposted fromicanseeyou icanseeyou viatentego tentego
8970 0dd1 390
Reposted fromthetemple thetemple viazapachsiana zapachsiana

June 11 2015

8970 0dd1 390
Reposted fromthetemple thetemple viazapachsiana zapachsiana

June 04 2015

3. W zeszłym roku truskawki były tańsze. I pomidory też. A może po prostu było tak, że miałam wtedy wiecej pieniedzy.  Przechodząc, przeciskając się między ludźmi na ryneczku zaczęłam rozmyślać o zeszłorocznym lecie spędzonym z X. Nic dziwnego, że raz po raz wpadałam na kogos, a obok stoiska z zegarkami przeszłam aż cztery razy. Po tamtym lecie nic już nie jest takie samo. Nic nie jest do siebie podobne.  W zeszłym roku truskawki... były słodsze.
— mental-cat
Reposted frommental-cat mental-cat viakatkad katkad

May 07 2015

7283 c7a2 390
właśnie tak
Reposted fromsubiektywne subiektywne viaPinkCoffee PinkCoffee

April 26 2015

April 13 2015

6181 8a48 390

April 10 2015

6965 7fc3 390
Reposted fromthenewyork thenewyork

April 09 2015

Reposted fromuhuh uhuh viakshemynsky kshemynsky

April 02 2015

9331 d603 390

March 27 2015

1718 1572 390
1719 4515 390

March 25 2015

3901 1645 390
Reposted frompesy pesy viakshemynsky kshemynsky

March 08 2015

maddylioness:

there should be a two year period after high school where it is socially expected that kids not work or go to school or do anything but take road trips, read books, meet new people, and take lots of pictures

Reposted fromerial erial viahesiamela hesiamela
5474 c784 390
Reposted fromretaliate retaliate viaawaken awaken

March 07 2015

Jesteś wspaniała. Gdybyś wiedziała, jaka jesteś wspaniała, to byłoby to nie do zniesienia. Miałabyś wtedy tyle pewności siebie, że nie zauważałabyś tych rzeczy dookoła. A tak, kiedy jesteś taka rozedrgana i boisz się, że za mało wiesz, i czujesz tę niedoskonałość, to jest właśnie idealne. Bo dzięki temu jesteś człowiekiem."
— Najgorszy człowiek na świecie
6135 4018 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viagabrysiowa gabrysiowa

March 06 2015

4338 3ca7 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl