Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 20 2017

Jeśli szukasz miłości swojego życia, przestań. Będzie na Ciebie czekać, gdy zaczniesz robić rzeczy, które kochasz.

Pierwszy raz pokochała kogoś: naprawdę, na zabój, żarliwie, zachłannie, romantycznie, przekornie, szczerze, idealistycznie, niechcący...niepotrzebnie i w złym czasie.
— N.Belcik
Sponsored post
Przytul się do mnie i prześpijmy kilka godzin. Od tylu dni marzę, żeby się obudzić obok Ciebie. Nigdy tego nie zrozumiesz.
— Z. Miłoszewski
Reposted fromjethra jethra viadotyk-dzwieku dotyk-dzwieku

May 29 2017

"Skoro czujesz coś do dziewczyny, która ewidentnie czuje coś do ciebie, dlaczego pozwalasz jej się wymknąć?"
—  Jay Crownover
ciężko jest całe życie zastanawiać się, czy jest się wartym czyjejkolwiek miłości.
— bardzo ciężko.
Reposted fromszauklau szauklau viamayamar mayamar

May 20 2017

I hate how addicted I get to anything that makes me feel anything

Reposted frombylejaka bylejaka viaitjen itjen

February 22 2017

Najpiękniejszym prezentem, który możemy dostać jest człowiek, który jest. Który daje swoją obecność. Który odbiera telefon. Który dotrzymuje słowa. Każda miłość zaczyna się od obecności i do obecności się sprowadza.
Reposted frompensieve pensieve viazapachsiana zapachsiana

November 21 2016

3924 e507 390

timeout:

London, day and night. [video]

March 29 2016

3945 a98b 390
3966 064b 390

dollypickles:

“If no one could get in, then when are we supposed to fa la la la la, Jack?” -Phryne Fisher, probably

3980 4e1b 390
Reposted bySkydelanblondiladymoonlady
4002 b90a 390

daenystormborn:

In fact… lately… you’re full of surprises. It’s all part of the job.

4031 2941 390

dollypickles:

phryne fisher, smitten kitten

4053 57b9 390

sheldonslog:

It was not love at first sight, exactly, but familiarity, like ‘Oh hello, it’s you. It’s going to be you.’ (insp)

4072 132b

daenystormborn:

The Honourable Miss Fisher, lady detective

December 12 2015

4084 de8d 390

December 07 2015

4096 80c1 390

December 06 2015

December 05 2015

4119 77ac 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...