Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 08 2015

5474 c784 390
Reposted fromretaliate retaliate viaawaken awaken

March 07 2015

Jesteś wspaniała. Gdybyś wiedziała, jaka jesteś wspaniała, to byłoby to nie do zniesienia. Miałabyś wtedy tyle pewności siebie, że nie zauważałabyś tych rzeczy dookoła. A tak, kiedy jesteś taka rozedrgana i boisz się, że za mało wiesz, i czujesz tę niedoskonałość, to jest właśnie idealne. Bo dzięki temu jesteś człowiekiem."
— Najgorszy człowiek na świecie
Sponsored post
6135 4018 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viagabrysiowa gabrysiowa

March 06 2015

4338 3ca7 390

March 03 2015

Po prostu tęsknię za Tobą. Tylko tyle.
Co mnie nie zabije, to mnie wzmocni, mówi jeden z najgłupszych sloganów psychologicznej nowomowy, bo to, co mnie nie zabije, może mnie zmienić - na długo albo na zawsze - w żyjącego trupa z wypalonym środkiem i pozorem ruchu.
— Joanna Bator
Reposted fromsfeter sfeter viadotyk-dzwieku dotyk-dzwieku

February 21 2015

3156 ccd8 390
Reposted fromfreakish freakish vialitka litka
8108 d1b6 390
Reposted fromliszka liszka viainnocentsoul innocentsoul
Irytuje mnie przymus bycia szczęśliwym, ten nieustępliwy pragmatyzm i optymizm. Szczęście stało się dziś obowiązkiem, ludzie smutni czy melancholijni postrzegani są jak nieudacznicy. Tymczasem w życiu jednostki i w życiu zbiorowości dzieją się rzeczy bolesne, przerażające, okropne. I może warto się z nimi zmierzyć inaczej niż przez optymistyczne machnięcie ręką. (...) ta nieustanna afirmacja wyklucza coś, co sobie cenię i w sobie, i w innych - niezgodę na świat, niezgodę na niesprawiedliwość. Ja nie chcę z uśmiechem na ustach wygrywać kolejnych etapów wyścigu, ja się chcę konfrontować z tym, że wokół dzieją się dobre i złe rzeczy.
(...) więc ja chcę zareklamować rozpacz, ten stan ducha, kiedy wiemy, że jest beznadziejnie, a będzie gorzej. Mamy prawo do rozpaczy. Optymizm małych kroków, przekonanie, że nawet jeśli jest źle, to będzie dobrze, a jeśli nie, to i tak lepiej o tym nie myśleć, ma fatalny wpływ na osoby, które naprawdę są w złej sytuacji. Bezpłodna kobieta bezustannie słyszy, że na pewno w końcu jej się uda - to jest dodatkowe źródło cierpienia i alienacji. Także człowiek, który umiera na raka, nie chce słyszeć, że wszystko będzie dobrze. Dajmy ludziom prawo do pożegnania się z nadzieją. Rozpacz bywa sensowna. Jest przyznaniem, że życie nie jest sprawiedliwe i czasem musimy przegrać. A wtedy potrzebujemy innych ludzi, którzy z nami tę rozpacz podzielą
— Agnieszka Graff
Reposted fromsfeter sfeter viainnocentsoul innocentsoul

February 16 2015

Jestem skrajnym introwertykiem. [...] Nawet gdybym był na skraju załamania, gdy spyta pani: "Co słychać?", usłyszy: "Wszystko dobrze".
— Piotr Kraśko
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaDorin11 Dorin11

February 01 2015

January 27 2015

Być może w ustach osoby w moim wieku zabrzmi to trochę głupio, ale chcę, żeby wszystko było jasne: należę do ludzi, którzy lubią być sami. Podkreślę to raz jeszcze: jestem osobą, która nie cierpi z powodu samotności. Godzina lub dwie codziennego samotnego biegania, podczas których z nikim nie rozmawiam, oraz kolejne cztery czy pięć godzin samotnego siedzenia za biurkiem nie są dla mnie ani trudne, ani nużące. Mam taką skłonność od najwcześniejszych lat, kiedy - mając wybór - znacznie bardziej wolałem czytać książki albo słuchać w skupieniu muzyki, niż spotykać się z innymi. Zawsze mam mnóstwo pomysłów na to, co mogę robić sam.
— Haruki Murakami
Reposted fromautunno autunno viatoxicsoul toxicsoul

January 25 2015

I lost myself last year, I’m not losing myself this year
— 1:41 AM thoughts (via alalae)
And now we’re apart and you’re just some stranger who knows all my secrets and all my family members and all my quirks and flaws and it doesn’t make sense.
— Gaby Dunn (via wordsthat-speak)
8472 7fd6 390

eleven-three:

aurelle:

“I like trains. I like their rhythm, and I like the freedom of being suspended between two places, all anxieties of purpose taken care of: for this moment I know where I am going.” - Anna Funder

—-

8473 deba 390

January 24 2015

8474 26c3 390

damonthomaslee:

empatheticvegan:

That awkward moment when I bear shows more humanity than some humans.

The bear literally has no reason to do this other than kindness.

8475 a340 390

January 23 2015 JoeyfulNew York State of mind
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...